• About Us and Executives

Giới thiệu về TeamMate

  • TeamMate, một phần của Bộ phận thuế và kế toán của Wolters Kluwer, chuyên hỗ trợ các chuyên gia trong mọi ngành tại các tổ chức trên khắp thế giới quản lý rủi ro kiểm toán và tuân thủ cũng như vấn đề kinh doanh bằng cách cung cấp giải pháp phần mềm theo mục tiêu, có thể cấu hình và hiệu quả. Các giải pháp bao gồm: TeamMate AM, quản lý kiểm toán; TeamMate CM, quản lý biện pháp kiểm soát; và TeamMate Analytics, phân tích dữ liệu. Cùng nhau, hệ sinh thái giải pháp này giúp kiểm toán viên tự tin, điều này hết sức cần thiết khi quản lý mọi khía cạnh trong việc xác định và đánh giá rủi ro, lập và quản lý giấy tờ điện tử, quản lý khung biện pháp kiểm soát và phân tích dữ liệu.

    Wolters Kluwer báo cáo mức doanh thu năm 2015 là 4,2 tỉ Euro. Công ty có trụ sở đặt tại Alphen aan den Rijn, Hà Lan phục vụ khách hàng tại hơn 180 quốc gia, có các cơ sở tại hơn 40 quốc ga và tuyển dụng 19.000 nhân sự trên toàn thế giới.

    Cổ phiếu của Wolters Kluwer được niêm yết trên sàn Euronext Amsterdam (WKL) và có trong bảng chỉ số EX và Euronext 100. Wolters Kluwer có chương trình Chứng chỉ tín thác Mỹ cấp 1 được tài trợ. ADR được giao dịch trên thị trường tự do tại Mỹ. (WTKWY).