• Audit Management

TeamMate+ Quản lý Kiểm toán Nội bộ

 • Khả năng Hiển thị. Sự nhất quán. Hiệu suất.
  Chuyển đổi Bộ phận Kiểm toán Nội bộ với TeamMate+

  Trong bối cảnh Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ ngày càng nắm giữ vị trí và có vai trò lãnh đạo cao hơn trong tổ chức với tư cách là một đối tác gắn kết có liên quan, TeamMate+ có thể giúp ích bằng cách thúc đẩy giá trị thông qua ba tuyến phòng vệ ở cấp phòng, ban hoặc tổ chức. Chúng tôi làm được điều này nhờ tập trung vào các nguyên tắc cốt lõi của mình—khả năng hiển thị, tính nhất quán và hiệu suất.

  Khả năng Hiển thị trong Nhóm Kiểm toán và Ba Tuyến Phòng vệ

  Chúng tôi xây dựng TeamMate+ xoay quanh nguyên tắc khả năng hiển thị ở cả cấp phòng và tổ chức. Ở cấp phòng, bảng điều khiển cung cấp cập nhật trạng thái cho các nhiệm vụ chỉ định kiểm toán của bạn và giúp bạn quản lý hoạt động hàng ngày, liên kết ngược tất cả với kế hoạch kiểm toán tổng thể. Khi đi sâu hơn vào ứng dụng, bạn sẽ thấy các bảng điều khiển chi tiết và cụ thể hơn, cho bạn thấy được một bức tranh đầy đủ. Lãnh đạo phòng có thể lập tức truy cập vào những thông tin trọng yếu cần thiết để họ quản lý nhóm của mình, bao gồm công việc kiểm toán đang diễn ra, vấn đề được theo dõi, nhân sự sẵn có, chỉ định nhiệm vụ và nhiều hơn thế.

  Ở cấp tổ chức, TeamMate+ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm khác nhau có thể làm việc với nhau để xem các nhóm rủi ro đang làm gì, giúp họ thấy rõ công việc ở các phòng ngoài Bộ phận Kiểm toán Nội bộ. Tính kết nối liên thông với nhau trong toàn bộ tổ chức, truyền cảm hứng cho sự cộng tác giữa các quy trình kiểm toán, quản lý rủi ro và tuân thủ tách biệt trước đây, giúp tổ chức thành công nhanh chóng trong việc nhận biết và quản lý rủi ro tiềm ẩn.

  TeamMate+ cũng giúp tăng cường khả năng hiển thị trong cả doanh nghiệp của bạn bằng các cách sau:

  • Báo cáo Lập lịch biểu và Chuyển giao - Loại bỏ nhu cầu thu thập và báo cáo dữ liệu thủ công vốn có thể tốn của bạn nhiều ngày làm việc. TeamMate+ có thể khởi tạo báo cáo sau vài phút và chuyển giao qua email cho bất cứ ai trong tổ chức để họ thẩm định.
  • Kích thước Phụ - Có nhiều hơn một cách để đánh giá tổ chức của bạn TeamMate+ cung cấp cho bạn tới 30 kích thước khác nhau. Bên cạnh việc ánh xạ, biến được chấm điểm qua từng kích thước và các điều chỉnh được thực hiện đồng thời đối với tất cả các kích thước.
  • Nội dung TeamStore - Cơ sở tri thức TeamStore của chúng tôi thúc đẩy tính nhất quán và chia sẻ dữ liệu mạch lạc cho các chương trình kiểm toán và biện pháp kiểm soát rủi ro áp dụng ở cả ba tuyến phòng vệ. Với 20.000 quy trình kiểm toán và 20.000 biện pháp kiểm soát thực hành tốt nhất, thư viện nội dung của bạn sẽ tiếp tục phát triển do tất cả công việc nhập vào TeamMate+ đều được tự động bổ sung vào TeamStore.

  Tính nhất quán trong Quy trình Làm việc

  TeamMate+ được xây dựng tập trung vào tính nhất quán—một giao diện người dùng được hợp lý hoá, mô thức làm việc và dòng dữ liệu, tất cả hòa quyện với nhau để khép lại lỗ hổng tri thức giữa nhóm kiểm toán của bạn và cung cấp báo cáo có ý nghĩa cho các bên hữu quan. Triển khai các quy trình kiểm tra toàn thể và theo dòng công việc sẽ giúp tổ chức của bạn thu được nhiều giá trị hơn từ quy trình kiểm toán của mình bằng cách loại bỏ lỗi và sự không nhất quán với các phương pháp thu thập và báo cáo dữ liệu tiêu chuẩn.

  Được cấu hình để làm việc theo cách của bạn, TeamMate+ giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về quy trình kiểm toán và thực thi phương pháp kiểm toán của bạn bằng tính năng dẫn đầu thị trường, bao gồm:

  • Báo cáo Kiểm toán Cấu hình được - TeamMate+ cho phép bạn thiết lập tiêu chuẩn phòng của mình để đảm bảo các báo cáo được khởi tạo ở định dạng nhất quán, đảm bảo khả năng dễ đọc.
  • Tùy chọn Dòng Công việc Giai đoạn Dự án - Chọn số lượng giai đoạn cho dòng công việc kiểm toán của bạn và cấu hình TeamMate+ để xác định khi nào thì mỗi giai đoạn được triển khai. Tính năng độc đáo này cho phép bạn thực hiện các hoạt động kiểm toán theo dõi kể cả sau khi đã hoàn tất việc kiểm toán.

  Hiệu suất trong Quản lý Rủi ro Cao hơn

  Nhu cầu tăng thêm giá trị trong khi dành ít thời gian hơn cho mỗi đợt kiểm toán đang ngày càng tăng. Điều này khiến việc các kiểm toán viên phải tối đa hóa nguồn lực của mình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. TeamMate+ giúp bạn làm điều đó bằng cách cung cấp các khả năng sau:

  • Lập kế hoạch Năng lực - Khai thác đội ngũ nhân sự và nguồn lực của bạn một cách hiệu quả nhất bằng cách sử dụng TeamMate+ để lập kế hoạch hiệu quả, không có nỗ lực lãng phí hay dư thừa.
  • Quản lý Yêu cầu Tài liệu – Không còn thời gian chờ đợi lâu và các yêu cầu email bị từ chối nữa. Sử dụng TeamMate+ để yêu cầu thông tin bạn cần qua email. Khi đó, các cá nhân đang được kiểm toán có thể ngay lập tức tải tài liệu của mình lên đúng hệ thống, giảm thời gian xử lý thủ công từ hàng tuần xuống chỉ còn vài giờ.
  • Dòng Công việc Báo cáo Kiểm toán - TeamMate+ loại bỏ số lượng email bạn gửi và nhận bằng cách cho phép bạn chia sẻ báo cáo kiểm toán với các liên hệ công việc của mình, nhận thông báo và gửi chỉnh sửa/nhận xét qua ứng dụng.