• Controls Management

TeamMate CM®

 • การบริหารการควบคุมที่ใช้งานง่ายและมีความคล่องตัว

  TeamMate CM คือเครื่องมือการบริหารการควบคุมที่คุณรอคอย เพื่อตอบรับความจำเป็นของการปฏิบัติตามกฎหมาย SOX, มาตรฐาน A-123 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ การออกแบบที่มีความยืดหยุ่นสูงและมุมมองการทำงานแบบไดนามิก ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถทำงานหลายอย่างได้พร้อมกันจากหน้าจอเดียว แม้ว่าจุดประสงค์หลักของ TeamMate CM คือการปฏิบัติตาม SOX และมาตรฐานอื่นๆ ที่คล้ายกันในระดับโลก ( เช่น A-123) แต่โปรแกรมนี้ยังสามารถจัดการกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่ต้องมีการระบุ การประเมินผล การทดสอบ และการจัดทำรายงานการรับรองได้อย่างง่ายดาย

  โปรแกรมนี้ออกแบบและพัฒนาโดยอาศัยข้อมูลที่ครอบคลุมจากบรรดาผู้ใช้ระบบบริหารการควบคุมที่มีประสบการณ์สูง โดยสามารถใช้เป็นโซลูชันเดี่ยว หรือบูรณาการอย่างไร้รอยต่อกับระบบบริหารการตรวจสอบของ TeamMate ที่ได้รับรางวัลและได้มาตรฐานในธุรกิจการตรวจสอบ

  TeamMate CM แตกต่างจากเครื่องมือการบริหาร SOX ทั่วไปในท้องตลาดอย่างไร

  TeamMate CM จะมอบความคล่องตัวในการใช้งานร่วมกันระหว่างเอนทิตี กระบวนการ บัญชีงบการเงิน และโครงสร้างการรายงานเพิ่มเติมอีกถึง 3 รายการ

  ข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมด เช่น ขั้นตอนของโปรแกรม ประเด็นปัญหา บันทึกการฝึกสอน การลงชื่อ และประวัติการแก้ไขจะรวมอยู่ในตารางฐานข้อมูล ระบบที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล เช่น TeamMate จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานระบบร่วมกันแบบเป็นทีมตามเวลาจริง เพิ่มความสะดวกในการกรองและจัดเรียงข้อมูลที่สำคัญ และมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าระบบทั่วไปซึ่งเชื่อมโยงกับเอกสารเป็นหลัก

  ช่วยให้คุณสามารถกรองและจัดเรียงข้อมูลที่สำคัญได้ทันที ตัวอย่างเช่น

  • คุณจะไม่ถูกบังคับให้ใช้ลำดับชั้นข้อมูลที่เคร่งครัดตายตัวสำหรับเอนทิตี/บัญชี กระบวนการ ความเสี่ยง และการควบคุม ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดลำดับชั้นข้อมูลของ TeamMate ให้สามารถนำไปใช้กับการควบคุมประเภทอื่น หรือการทดสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ได้
  • ด้วยแนวทางของเรา คุณจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆ เช่น ระหว่างเอนทิตีและกระบวนการต่างๆ กับแต่ละกรณีความเสี่ยงหรือการควบคุมได้

  TeamMate CM ช่วยให้คุณสามารถสลับมุมมองจากมิติหนึ่งไปสู่อีกมิติหนึ่ง เพื่อดูความเสี่ยงและการควบคุมจากลำดับชั้นต่างๆ

  • TeamMate CM ใช้แนวความคิดที่เรียกว่า มุมมองการทำงานแบบไดนามิก (Dynamic Working View) ซึ่งหมายถึงว่า คุณสามารถใช้งานได้จากหน้าจอเดียว โดยมีตัวเลือกให้คุณเปลี่ยนมุมมองเป็นมิติ (Dimension) หรือเปอร์สเปคทีฟ (Perspective) ของข้อมูล หรือแสดงทั้งสองแบบ คุณจะไม่ถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนหน้าจอในการดูข้อมูลอื่นและมุมมองแบบอื่น
  • คุณยังสามารถใช้มิติที่ผู้ใช้กำหนดเองได้แตกต่างกันถึง 6 แบบ (ตัวอย่างเช่น ลำดับชั้นในองค์กร กระบวนการ บัญชี ระบบ สถานที่)
  • โดยคุณจะเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมหนึ่งๆ กับมิติต่างๆ

  คุณสามารถเลือกใช้มุมมองแสดงข้อมูลแบบเปอร์สเปคทีฟได้หลากหลายแบบ เพื่อแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกันที่สุดหากคุณต้องการที่จะดูข้อมูลภาพรวมของการประเมินการควบคุม โดยระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมแต่ละอย่างที่ระบุ หากคุณต้องการดูสถานะความคืบหน้าของการประเมินตนเอง คุณก็สามารถสลับไปเป็นมุมมองแบบเปอร์สเปคทีฟ ของการตรวจสอบการประเมินตนเองได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าจอที่คุณกำลังเปิดอยู่ เลือกดูมุมมองที่คุณพึงพอใจที่สุดโดยการเปลี่ยนเปอร์สเปคทีฟของคุณภายในมิติที่มีให้บริการ

  TeamMate CM ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตข้อมูลการควบคุม และนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับกรณีการควบคุมที่ใช้งานอยู่ในการประเมินของคุณ

  องค์กรส่วนใหญ่จะมีการควบคุมโดยเฉลี่ย 2,500 รายการ และหากคุณทดสอบทุกๆ สามเดือน ก็จะรวมเป็น 10,000 รายการเลยทีเดียว ลองนึกภาพว่าหากคุณจำเป็นต้องแก้ไขการควบคุมที่ใช้งานอยู่ในหลายๆ ส่วนในองค์กร และคุณเพิ่งตระหนักในช่วงไตรมาสแรกว่า การควบคุมได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย หากคุณจำเป็นจะต้องทำการอัปเดตทีละส่วนๆ คุณจะต้องทำการอัปเดตทั้งหมดกี่ครั้ง

  การรับรองไม่ใช่เวิร์กโฟลว์ที่ตายตัว

  • ในกรณีที่คุณออกแบบหนังสือรับรอง การประเมินหนึ่งครั้งอาจประกอบด้วยประกาศนียบัตรการรับรองหลายชุด และแต่ละชุดต้องมีผู้ลงนามหลายคน
  • ผู้ลงนามแต่ละคนจะสามารถเลือกได้ว่าจะลงชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิมพ์เอกสารออกมาลงชื่อเองแล้วจึงแนบกับใบรับรอง หรือจะทำทั้งสองอย่างก็ได้