• training and Consulting

Dịch vụ chuyên môn

 • Việc triển khai Phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate thành công sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả tổ chức của bạn. Chúng tôi có đội ngũ các chuyên gia tư vấn luôn sẵn lòng phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu triển khai của bạn để giúp tối đa lợi nhuận trên vốn đầu tư vào phần mềm quản lý kiểm toán của chúng tôi bằng cách bảo đảm phương pháp kiểm toán của bạn đi kèm với bộ sản phẩm TeamMate và kiểm toán viên của bạn được củng cố kỹ năng để phát huy hết tiềm năng.

  Sau khi Phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate được lắp đặt và triển khai thành công, chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu sau khi triển khai của bạn liên quan đến hoạt động tốt nhất và đào tạo về các bản cập nhật mới, hay đào tạo cho thành viên mới trong phòng ban cũng như báo cáo tùy chỉnh.

  Đội ngũ gồm các chuyên gia tư vấn tận tâm của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng về TeamMate và tư vấn Quản lý kiểm toán nội bộ, họ cung cấp một loạt các dịch vụ Phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate được thiết kế để giúp bạn thúc đẩy giá trị tối đa cho quy trình kiểm toán của bạn, bao gồm:

  • Tư vấn triển khai - Tư vấn tại chỗ nhằm giúp phòng ban của bạn xác định phương pháp hiện tại và hoạt động tốt nhất trong TeamMate.
  • Đào tạo cho người dùng cuối - Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn toàn diện về các buổi đào tạo tại chỗ, thực hành cho người dùng cuối đối với mọi mô-đun Phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate. Các buổi này mang tính tương tác cao và được điều chỉnh theo phương pháp của phòng ban của bạn.
  • Bắt đầu nhanh với TeamMate - Chúng tôi làm việc cùng với nhân viên của bạn khi bạn giới thiệu cách thức sử dụng mô-đun Phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate khác.
  • Đào tạo cập nhật - Chúng tôi đưa ra tổng quan thực hành về tính năng mới cũng như chức năng nâng cao cho phòng ban của bạn liên quan đến việc phát hành Phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate mới.

  Đại học TeamMate

  Các khóa học tại chỗ chất lượng cao được cung cấp ở nhiều địa điểm trên toàn thế giới. Giáo trình được thiết kế để cung cấp thông tin cho nhân viên mới và diễn ra nhanh chóng, đào tạo cho phòng ban của bạn về phiên bản TeamMate mới nhất, và cung cấp cho Người đứng đầu về TeamMate (quản trị viên) của bạn các kỹ năng để giúp lãnh đạo phòng ban. Mọi khóa học của Đại học TeamMate đều được tiến hành trực tiếp và theo cách thực hành trong môi trường học tập chuyên biệt. Để xem toàn bộ lịch trình và danh sách các khóa học có sẵn, vui lòng truy cập trang Đại học TeamMate trên TeamMate Connect.