• Analytics

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบภายใน

 • โปรแกรม TeamMate Analytics

  TeamMate Analytics คือ โปรแกรมที่รวบรวมเครื่องมือด้านการตรวจสอบ (CAATS) มากกว่า150 ชนิดไว้ในโปรแกรมเดียวกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงองค์กรโดยรวม

  เมื่อลงโปรแกรมเสร็จแล้ว ท่านจะสามารถพบและใช้งานโปรแกรม TeamMate Analytics ได้ทุกครั้งที่ท่านเปิดโปรแกรม Microsoft Excel โดย TeamMate Analytics จะแสดงเป็น toolbar เพิ่มขึ้นมาในโปรแกรม Microsoft Excel และท่านสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมและ DBA ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ตรวจสอบทุกคนสามารถใช้โปรแกรม TeamMate Analytics ในงานตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานตรวจสอบได้

  การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบที่เกินกว่าความสามารถของ Microsoft Excel

  โปรแกรม TeamMate Analytics สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้มากกว่าสิบล้านแถว ทั้งๆที่โปรแกรมยังรันอยู่บน Microsoft Excel

  ซึ่งทำให้ โปรแกรม TeamMate Analytics เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะช่วยลดความเสี่ยง สร้างโอกาส และประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบของโปรแกรม TeamMate Analytics ทำงานโดยการกดเลือกคำสั่งที่ต้องการ และโปรแกรมจะสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบง่ายและที่ซับซ้อนได้ในทันที

  ผู้ตรวจสอบทุกคนสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์การตรวจสอบได้ทันที ไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้เป็นสัปดาห์

  โปรแกรม TeamMate Analytics ทำงานบน Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้ตรวจสอบทุกคนคุ้นเคย ทำให้ไม่ต้องเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ ผู้ตรวจสอบสามารถเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม TeamMate Analytics โดยใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง ร่วมถึงสามารถเริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในเวลาหนึ่งวัน

  ไม่มีใครต้องมีหน้าที่ในการดูแลและเขียนสคริปต์ในโปรแกรม

  โปรแกรม TeamMate Analytics ได้รับการคิดค้นและออกแบบมาขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ตรวจสอบทุกคนในทีม ไม่ว่าจะมีทักษะด้านไอทีระดับใดก็ตาม ผู้ตรวจสอบไม่ต้องเสียเวลาเขียนสคริปต์ และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจึงใช้เวลามากขึ้นในการพิจารณาว่าจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านใด และสามารถกดเลือกคำสั่งที่ต้องการได้ทันที

  การใช้งานง่าย ทำให้สามารถประหยัดเวลาและเพิ่มมูลค่าในกับโปรแกรมได้

  โปรแกรม TeamMate Analytics จะสามารถช่วยผู้ตรวจสอบในการจัดรูปแบบข้อมูล จัดการแยกและวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการสั่งประมวลผลการคำนวณที่ซับซ้อน, การวิเคราะห์รายการที่ซ้ำกัน, การตรวจหาช่องว่างในรายการที่เรียงลำดับ เช่น หมายเลขเช็คและหมายเลขใบแจ้งหนี้, การเปรียบเทียบข้อมูลอย่างง่ายดายสำหรับการจับคู่หรือการค้นหาข้อมูลที่หายไป รวมทั้งการเรียกดูข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อการวิเคราะห์หรือจัดทำรายงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานโปรแกรม TeamMate Analytics