• Analytics

Phân tích dữ liệu kiểm toán nội bộ

 • Phân tích dữ liệu nâng cao cho mọi lần kiểm toán

  Ngày nay, các kiểm toán viên luôn gặp khó khăn trong việc phải giảm thời gian kiểm tra, đồng thời gia tăng giá trị cho tổ chức và khách hàng của họ. Có một cách để thực hiện điều này đó là tận dụng khả năng truy cập các dữ liệu có sẵn để xác định khuôn mẫu khác lạ và những điều bất thường cần chú trọng khi tiến hành chiến lược kiểm tra. Các công cụ hiện có trên thị trường được thiết kế để giúp bạn thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ báo cáo các quy trình không hiệu quả tiềm ẩn, gồm cả gian lận, lãng phí và lạm dụng nguồn lực công ty. Việc sử dụng các công cụ này thường đòi hỏi đào tạo chuyên sâu và giới hạn ở một số người trong bộ phận kiểm toán. TeamMate Analytics tập hợp hơn 150 công cụ, dành riêng cho kiểm toán viên và kế toán viên sử dụng. Công cụ này được thiết kế để hỗ trợ các chức năng kiểm toán và kiểm toán ở khắp các lĩnh vực trong tổ chức và cung cấp công cụ phân tích dữ liệu hiệu quả cao cho toàn bộ phòng ban của bạn.

  Công cụ này bổ sung cho Excel mà nhiều kiểm toán viên sử dụng ngày nay và đã được thiết kế theo cách dễ sử dụng. Không giống như phần mềm phân tích dữ liệu khác, TeamMate Analytics cho phép kiểm toán viên ở mọi trình độ CNTT truy cập công cụ phân tích dữ liệu đầy hiệu quả mà không cần đào tạo trong nhiều tuần hay đòi hỏi cần có kiến thức nền về CNTT.

  TeamMate Analytics được sử dụng bởi kiểm toán viên nội bộ, cán bộ thanh tra hành vi gian lận, quản lý tài chính và kiểm toán viên. Người dùng của chúng tôi rất đa dạng, từ các bộ phận kiểm toán chỉ gồm một kiểm toán viên cho đến bộ phận kiểm toán gồm hơn 100 kiểm toán viên, và từ các CPA hành nghề riêng lẻ cho đến 4 hãng kế toán hàng đầu tại hơn 70 quốc gia trên toàn cầu.

  TeamMate Analytics là gì?

  Công cụ có trong TeamMate Analytics rất đa dạng, từ công cụ năng suất Excel cho đến công cụ phân tích hiệu quả chẳng hạn như dò tìm lỗ hổng và trùng lặp, kiểm tra Benford, Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ và phân tầng. Ngoài ra còn có các Mô-đun phần đặc biệt của TeamMate Analytics, các mô-đun này cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng thực hiện nhiều kiểm tra trong các lĩnh vực kế toán khác nhau như khoản phải trả, khoản phải thu, hàng tồn kho, nhật ký và tài sản dài hạn.

  Sau khi được cài đặt, TeamMate Analytics sẽ trợ giúp cho bạn mỗi khi bạn mở Excel. Tất cả những gì bạn nhìn thấy là tab mới được thêm vào thanh Ribbon, cho phép bạn truy cập mọi công cụ TeamMate Analytics.

  Có lợi ích chính gì?

  • Giúp bạn tiết kiệm vô số giờ làm việc và giảm thời gian dành cho các nhiệm vụ đơn lẻ
  • Tạo cơ hội cung cấp dịch vụ bổ sung
  • Thêm giá trị vào mọi công việc bạn thực hiện
  • Giảm nguy cơ rủi ro cho bạn
  • Cải thiện sự hài lòng và tự tin trong công việc của bạn

  TeamMate Analytics Register for a Live Webinar