• About Us and Executives

Hồ sơ cán bộ điều hành


 • Karen Abramson

  Karen Abramson

  Giám đốc điều hành, Wolters Kluwer Tax & Accounting

  Xem Hồ sơ đầy đủ Karen Abramson là Giám đốc điều hành của Wolters Kluwer Tax & Accounting, nhà cung cấp thông tin, phần mềm và giải pháp quy trình làm việc tích hợp cho các chuyên gia thuế, kế toán và kiểm toán hàng đầu thế giới. Là Giám đốc điều hành của bộ phận toàn cầu, Abramson lãnh đạo các cơ sở thuế và kế toán của Wolters Kluwer trên toàn thế giới với các hoạt động tại Bắc Mỹ, Brazil, Châu Âu và Châu Á-Thái Bình Dương.
  View Full Profile
 • View Demo
  Contact Us
  Request More Information