• Support

Dịch vụ CNTT TeamMate

 • Nhóm Dịch vụ của chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn sâu rộng về CNTT và luôn sẵn lòng giúp bắt đầu nhanh chóng việc cài đặt và sử dụng Phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate với một loại dịch vụ CNTT từ triển khai và lắp đặt đến chuyển dữ liệu, lập báo cáo, lưu trữ và nâng cấp. Dịch vụ cá nhân được cung cấp riêng hay kết hợp, tùy theo nhu cầu của bạn:

  • Dịch vụ cài đặt và nâng cấp kỹ thuật - Dịch vụ cài đặt tại chỗ hay từ xa toàn diện cho toàn bộ Bộ sản phẩm phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate hay thành phần riêng lẻ trong bộ sản phẩm. Dịch vụ này cũng được cung cấp để nâng cấp cài đặt TeamMate hiện tại của bạn và chuyển dữ liệu TeamMate hiện tại sang phiên bản Bộ sản phẩm TeamMate mới nhất.
  • Dịch vụ lưu trữ TeamMate - Chúng tôi cung cấp giải pháp lưu trữ đáp ứng mọi nhu cầu CNTT liên quan đến Phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate của bạn, gồm cả máy chủ cơ sở dữ liệu, web và ứng dụng. Chúng tôi quản lý máy chủ và chú tâm đến toàn bộ các nâng cấp TeamMate. Tất cả các dữ liệu của bạn được bảo đảm an toàn tại cơ sở đẳng cấp thế giới và bạn có thể truy cập qua Internet.
  • Dịch vụ nhập dữ liệu - Chúng tôi có thể giúp bạn nhập dữ liệu kiểm toán trước đây vào TeamMate. Dữ liệu trước đây này thường bao gồm các chương trình kiểm toán và vấn đề kiểm toán hiện tại.
  • Lập báo cáo tùy chỉnh - Đội ngũ dịch vụ của chúng tôi có thể tạo mẫu Báo cáo 360º TeamMate EWP (Giấy tờ điện tửr) cho bạn. Hãy sử dụng các nhà phát triển báo cáo chuyên gia của chúng tôi để tạo mẫu báo cáo kiểm toán nâng cao để sử dụng trong Phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate và lập báo cáo kiểm toán của bạn tự động. Chúng tôi cũng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh trong toàn bộ sản phẩm để lấy dữ liệu từ mọi mô-đun trong bộ sản pẩm và xem từ trong Báo cáo TeamCentral rồi xuất ra PDF, RTF, XLS hay HTML.

  Tải xuống toàn bộ Danh mục dịch vụ của TeamMate .