• Partners

Quan hệ đối tác của TeamMate

  • AMP Financial Advisory Services (AMPFAS)AMP Financial Advisory Services (AMPFAS)
   AMP Financial Advisory Services (AMPFAS)

   AMP Financial Advisory Services (AMPFAS) hợp tác với Wolters Kluwer để phân phối và triển khai phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate AM tại Uruguay và Paraguay. Ngoài quan hệ hợp tác chiến lược với TeamMate, AMPFAS cung cấp các giải pháp tùy chỉnh và toàn diện cho ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức chính phủ và các nhà giám sát. AMPFAS là nguồn chính tại LATAM cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý và điều hành, rủi ro và tuân thủ.

  • Association of College and University Auditors (ACUA)ACUA Logo
   Association of College and University Auditors (ACUA)

   TeamMate có quan hệ hợp tác chiến lược với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng đào tạo kiểm toán viên (ACUA), là tổ chức chuyên môn bao gồm nhiều chuyên gia kiểm toán trên toàn thế giới. Thông qua quan hệ hợp tác này, thành viên ACUA có thể tận dụng rất nhiều nguồn lực đại học đào tạo kiểm toán viên đang sử dụng TeamMate khi thực hiện giấy phép TeamMate mới. Thành viên ACUA sử dụng

  • Institute of Internal Auditors (IIA)IIA Graphic
   Institute of Internal Auditors (IIA)

   TeamMate có thỏa thuận hợp tác chiến lược với Institute of Internal Auditors, Inc. (IIA) mà thông qua đó IIA sử dụng phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate AM để đáp ứng nhu cầu kiểm toán nội bộ của chính họ. Ngoài ra, TeamMate là Đối tác chính của IIA, hỗ trợ chuyên môn kiểm toán nội bộ bằng cách cộng tác về các cơ hội đào tạo, giáo dục, phát biểu tại các sự kiện của IIA, chia sẻ kỹ thuật và công cụ, chứng nhận Tiêu chuẩn hành nghề kiểm toán nội bộ quốc tế.

  • ISACAISACA
   ISACA

   Với 95.000 cơ sở tại 160 quốc gia, ISACA là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về kiến thức, chứng nhận, cộng đồng, hỗ trợ và giáo dục về bảo đảm và an toàn hệ thống thông tin (IS), quản trị doanh nghiệp và quản lý CNTT, và rủi ro và tuân thủ liên quan đến CNTT.

  • PricewaterhouseCoopers - Consulting ServicesPricewaterhouseCoopers new logo
   PricewaterhouseCoopers - Consulting Services

   PwC hợp tác với Wolters Kluwer để phân phối và triển khai phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate AM ở các khu vực Nam và Trung Mỹ, Châu Phi, Trung Đông và Châu Âu. PwC là một trong những nhà cung cấp lớn nhất thế giới về dịch vụ bảo đảm, thuế và tư vấn doanh nghiệp.