• Press Releases

Thông cáo báo chí

  • Press Releases

    • Hội thảo kiểm toán đầu tiên của TeamMate tại Việt Nam

      Ngày 13 tháng 12 năm 2016 - TeamMate, giải pháp Quản lý kiểm toán hàng đầu thế giới trực thuộc Wolters Kluwer's Tax and Accounting, đã tổ chức Hội thảo kiểm toán đầu tiên mang tên “Thay đổi hoạt động kiểm toán nội bộ” tại Việt Nam vào ngày 6 tháng 12 năm 2016 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội.