• Audit Management

Văn bản hóa thực hiện kiểm toán

 • Hệ thống tài liệu kiểm toán hoàn chỉnh

  Nằm trong Bộ sản phẩm phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate tích hợp, TeamEWP (Giấy tờ điện tử) sử dụng cấu trúc cơ sở dữ liệu hiệu quả của TeamMate để cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết và giúp quy trình ghi chép tài liệu và xem xét trở nên có hiệu quả.

  Mọi thông tin quan trọng chẳng hạn như các bước trong chương trình, vấn đề, ghi chú, xác nhận và lịch sử chỉnh sửa có trong bảng cơ sở dữ liệu. Hệ thống dựa trên cơ sở dữ liệu như TeamMate TeamEWP cho phép sử dụng, lọc và phân loại thông tin quan trọng theo thời gian thực, theo nhóm, và hiệu quả hơn hệ thống dựa trên tài liệu đơn giản.

  Bạn có thể lọc và phân loại thông tin quan trọng ngay lập tức. Ví dụ:

  • Mọi quy trình ‘được chỉ định cho tôi’
  • Mọi quy trình ‘sẵn sàng để xem xét’
  • Mọi quy trình ‘rủi ro cao’
  • Mọi quy trình ‘được chỉnh sửa sau khi xem xét’
  • Mọi quy trình có chữ ‘hợp đồng’

  Chương trình làm việc TeamEWP (Giấy tờ điện tử) cho phép xác nhận riêng từng quy trình trong chương trình gồm nhiều bước. Điều này cho phép các thành viên trong nhóm thực hiện các bước khác nhau trong cùng một chương trình làm việc và xác nhận điện tử cho từng bước của họ.

  Cờ trạng thái rõ ràng và tính năng lọc của TeamMate cho phép dễ dàng xác định và điều hướng đến khu vực công việc sẵn sàng để được xem xét.

  Các cấp độ truy cập chức năng trong TeamEWP xác định các cấp độ ủy quyền riêng biệt dựa trên ‘vai trò’ của bạn trong dự án nhất định. Ví dụ, người lập không thể xác nhận giấy tờ điện tử là đã xem xét và thành viên trong nhóm chỉ đọc có thể xem tập tin dự án nhưng không thể thực hiện thay đổi.

  TeamEWP (Giấy tờ điện tử) bao gồm phần mềm hình ảnh hiện đại, cho phép kết hợp ảnh scan, bản fax, email và ảnh kỹ thuật số trong tập tin để làm bằng chứng kiểm toán. Tập tin Adobe Acrobat (PDF) cũng có thể được nhập vào mô-đun hình ảnh, cho phép đính kèm ghi chú lên phía trên cùng dữ liệu cơ bản.

  TeamTalk – Biến kiểm toán thành hoạt động tập thể

  Để hỗ trợ việc thông tin liên lạc trong nhóm kiểm toán, TeamMate đã nâng việc xem xét và theo dõi kiểm toán lên cấp độ mới với chức năng nâng cao như thảo luận theo chuỗi, gửi lời mời đến nhiều người, phân công ngày đến hạn và lựa chọn bảo mật. Tất cả những điều này được gói gọn trong trải nghiệm mới cho người dùng mà chúng tôi gọi là TeamTalk. Ngoài chức năng xem xét truyền thống, bạn có thể cộng tác nhiều hơn trong một lần kiểm toán, nhiều lần kiểm toán hay trong toàn nhóm Kiểm toán của mình.

  Tham chiếu chéo hiệu quả cao

  Hệ thống tham chiếu chéo từ điểm này đến điểm khác hiệu quả cao tự động liên kết các bước chương trình làm việc của bạn với kết quả kiểm toán. Bạn đã phát hiện ra đơn hàng không tuân theo chính sách công ty? Hãy scan đơn hàng đó và nó sẽ tự động được liên kết với bước kiểm toán, ghi chép chi tiết và báo cáo cho ban quản lý.

  TeamMate còn có khả năng tham chiếu khác gồm:

  • Tự động tham chiếu giấy tờ đến ghi chú và ghi chép vấn đề
  • Siêu liên kết trong tất cả ứng dụng
  • Siêu liên kết đến trang web, gồm cả các tập tin được lưu trữ ngoài cơ sở dữ liệu như ACL
  • Tạo và liên kết đến dấu trang

  Báo cáo 360° hiệu quả cao của TeamMate hỗ trợ việc soạn thảo tự động theo thời gian thực các vấn đề, chương trình làm việc, dữ liệu cơ sở kiểm toán và tóm tắt thời gian trong tài liệu Microsoft Word đã định dạng sẵn. TeamMate cho phép bạn gửi tài liệu cho ban quản lý để xin phản hồi, sau đó chi tiết về việc này có thể được nhập trở lại vào trường liên quan trong tập tin kiểm toán.

  Tích hợp Microsoft Office nâng cao

  TeamEWP (Electronic Working Papers) được chú ý bởi khả năng tích hợp ứng dụng nâng cao của nó. Kết quả kiểm toán được ghi chép trực tiếp vào chương trình làm việc và bên trong tài liệu điện tử Microsoft Word hay Excel tích hợp hoàn toàn.

  Toàn bộ chức năng của tập tin Microsoft này được giữ lại trong TeamMate và khả năng thêm các tham chiếu chéo, dấu chọn, vấn đề, ghi chú và xác nhận vào tài liệu được bổ sung bằng thanh công cụ TeamMate nâng cao.

  TeamMate tự động mã hóa và nén toàn bộ các thành phần của tập tin dự án. Điều này bao gồm giấy tờ điện tử của bên thứ 3 chẳng hạn như Microsoft Word, Excel, Powerpoint, v.v. Giấy tờ điện tử của bạn được an toàn cho dùng nằm trên máy chủ, máy tính cục bộ của bạn hay nơi nào đó trong email hoặc chuyển qua WAN.

  TeamEWP (Giấy tờ điện tử) cho phép bạn dễ dàng tích lũy và chia sẻ kiến thức trong phòng ban và liên tục thúc đẩy phương pháp kiểm toán bằng các Mẫu và TeamStores.