• Audit Management

Thiết lập kế hoạch kiểm toán

 • Tài nguyên và lập lịch trình kiểm toán

  Nằm trong Hệ thống phần mềm quản lý kiểm toán TeamMate®, TeamSchedule là công cụ lập lịch trình kiểm toán cho phép người dùng lập lịch trình dự án và tài nguyên theo cách thể hiện rõ ràng bằng hình ảnh các phân công nhân sự và theo dõi dự án trong kế hoạch hàng năm.

  TeamSchedule được thiết kế linh hoạt để làm việc dễ dàng với nhóm nhỏ và nhóm lớn, cho phép nhiều người lập lịch trình và nhóm tài nguyên truy cập các giao diện Gantt hiện đại để hiển thị dự án và phân công.

  Trong số nhiều tính năng của công cụ lập lịch trình kiểm toán này, có thể kể đến một số tính năng sau:

  • Hỗ trợ lập lịch trình dự án dựa trên tiêu chí do người dùng xác định (rủi ro, ngày bắt đầu mục tiêu, loại, địa điểm)
  • Công cụ phân công – một công cụ tương tác cho phép người lập lịch trình vẽ và/hoặc kéo/thả lịch trình dự án và phân công tài nguyên trên các dạng xem Gantt
  • Trình tìm kiếm tài nguyên – công cụ nâng cao cho phép người lập lịch trình tìm kiếm (các) nhóm theo kỹ năng, chứng nhận, ngôn ngữ, kinh nghiệm hay địa điểm cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu dự án
  • Khả năng đặt chỗ sơ bộ để thực hiện phân tích “sẽ thế nào nếu”
  • Tùy chọn theo dõi và giám sát dự toán dự án (cả nội bộ và bên ngoài)
  • Tự động dò tìm và xem xét các xung đột để người lập lịch trình có thể dễ dàng xác định khi nào họ sắp tạo ra xung đột – và nếu có xung đột thì dễ dàng giải quyết chúng
  • Dạng xem tùy chỉnh để cho phép người lập lịch trình và tài nguyên tập trung vào các dự án chính và thông tin để quản lý kế hoạch kiểm toán
  • Báo cáo dễ sử dụng để thể hiện lịch trình cá nhân, sử dụng tài nguyên, kỹ năng quản lý tài nguyên, thời gian rảnh, v.v.
  • TeamSchedule Web – công cụ giúp hiển thị lịch trình cho tài nguyên theo cách đơn giản trên trình duyệt và cho phép tải lịch trình xuống lịch Outlook