• Audit Management

แม่แบบและ TeamStores

 • การใช้ซ้ำและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ

  ระเบียบวิธีที่ใช้อยู่ของฝ่ายของคุณและแม่แบบเอกสารการทำงานโดยละเอียด สามารถผสานรวมเข้ากับแม่แบบการตรวจสอบหลักได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อให้ TeamEWP สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของคุณ เมื่อมีการสร้างไฟล์โครงการจากแม่แบบที่เลือกใช้ แผนงานของโครงการจะได้รับการสร้างต่อจากฐานข้อมูลที่เรียกว่า TeamStore ซึ่งประกอบด้วยแผนงานและขั้นตอนต่างๆ แม่แบบเอกสารการทำงาน ข้อความมาตรฐานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและประเด็นปัญหา รวมถึงรายละเอียดของความเสี่ยงของคุณและไลบรารีการควบคุม

  แม่แบบ

  • ไฟล์โครงการ TeamEWP สร้างขึ้นจากแม่แบบที่ผู้ใช้กำหนดเอง การใช้แม่แบบ TeamEWP ช่วยให้คุณสามารถนำโครงสร้างไฟล์ TeamEWP และคำศัพท์มาตรฐานของฝ่ายของคุณไปปรับใช้กับแต่ละโครงการได้ทุกโครงการ
  • นอกจากนี้ ขั้นตอนใดๆ ทั้งหมดที่จะดำเนินการในแต่ละโครงการ รายการตรวจสอบด้านการวางแผนและเอกสารประกอบ จดหมายแจ้ง เมทริกซ์ความเสี่ยง ฯลฯ ที่รวมอยู่ในแม่แบบของคุณ จะได้รับการแทรกเข้าไปในไฟล์โครงการใหม่แต่ละไฟล์โดยอัตโนมัติ
  • การสร้างแม่แบบที่กำหนดเองสำหรับฝ่ายของคุณจะช่วยให้มั่นใจว่า องค์ประกอบทั้งหมดของแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของคุณจะได้รับการรวมเข้าไว้ในโครงการใหม่แต่ละโครงการ และโครงสร้างของเอกสารการทำงานจะได้รับการจัดทำให้เป็นมาตรฐาน
  • นอกจากรูปลักษณ์และความรู้สึกที่เป็นมาตรฐานแล้ว แม่แบบ TeamEWP ยังเป็นเครื่องรับประกันว่าทีมงานของคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรอีกด้วย ระยะเวลาในการฝึกอบรมผู้ใช้ใหม่จะลดลง และโดยรวมแล้ว ทีมงานของคุณจะใช้เวลาน้อยลงในการเริ่มต้นดำเนินงาน แม่แบบ TeamEWP จะช่วยให้ทีมงานของคุณสามารถ "เริ่มต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว"
  • แม่แบบถูกใช้เป็น "จุดเริ่มต้น" เมื่อสร้างโครงการใหม่ๆ และผู้ใช้สามารถสร้างแม่แบบที่แตกต่างกันสำหรับรูปแบบการทำงานต่างๆ ได้ ด้วยการรวมขั้นตอนการตรวจสอบโดยละเอียดเข้าไปในแม่แบบ คุณจึงสามารถสร้างไฟล์โครงการที่ "พร้อมใช้งาน" สำหรับงานที่ทำเป็นประจำได้ แม่แบบโครงการที่สมบูรณ์สามารถสร้างได้จากไฟล์โครงการใดก็ได้ที่มีอยู่

  TeamStores

  • หากคุณมีแผนงานและ/หรือเอกสารการทำงานมาตรฐานอยู่แล้ว คุณสามารถย้ายสิ่งเหล่านี้ไปยัง TeamStore อย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลข้างต้นไปยังไฟล์โครงการได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที
  • นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกประเด็นปัญหาที่รายงานได้ไว้ใน TeamStore ของคุณเพื่อนำมาใช้ในอนาคตได้อีกด้วย หากพบปัญหาเดียวกันในครั้งต่อไป ก็สามารถนำเข้าร่างคำบรรยายของผลการตรวจสอบและ/หรือคำแนะนำจาก TeamStore ได้
  • แผนงาน เอกสารการทำงาน และประเด็นปัญหาต่างๆ ที่จัดทำเป็นเอกสารไว้ในไฟล์โครงการของ TeamEWP สามารถส่งออกไปยัง TeamStore เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว ตู้จัดเก็บแต่ละตู้ภายใน TeamStores สามารถถูกจำกัดไว้เพื่อให้เฉพาะสมาชิกทีมงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถย้ายแผนงานใหม่ เอกสารการทำงาน และประเด็นปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไปยังฝ่ายการผลิต
  • ไลบรารีความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และการควบคุมที่ผู้ใช้กำหนด ได้รับการจัดเก็บและดูแลรักษาภายใน TeamStore
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมได้อย่างง่ายดายจากภายใน TeamRisk ในระหว่างการประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังสามารถนำเข้าความเสี่ยงและการควบคุมต่างๆ โดยตรงมายังไฟล์ตรวจสอบของ TeamEWP ในขณะที่รายการเหล่านั้นได้รับการระบุในระหว่างการวางแผนและการดำเนินการตรวจสอบ
  • ความเสี่ยง การควบคุม และขั้นตอนต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้ภายใน TeamStore เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อนำเข้าข้อมูลเหล่านี้ไปยังไฟล์ตรวจสอบ