• Audit Management

Báo cáo thời gian và chi phí

 • Thu thập thông tin thời gian & chi phí

  Nằm trong Bộ sản phẩm TeamMate tích hợp, TeamTEC cho phép nhập thông tin thời gian và chi phí cho dự án, các sự kiện không làm việc như kỳ nghỉ và các nhiệm vụ hành chính. Công cụ này cũng cho phép bạn theo dõi bằng hình ảnh tiến độ dự án và chi phí liên quan, lập báo cáo tóm tắt dự án, sử dụng tài nguyên và so sánh với tổng ngân sách của phòng ban.

  TeamTEC là ứng dụng trên nền tảng web giúp sắp xếp hợp lý quy trình nhập dữ liệu và cung cấp bảng chấm công từ mọi vị trí.

  Bạn có thể theo dõi chi phí cho toàn bộ danh mục thời gian. Không cần phải nêu chi tiết khi nhập chi phí do TeamTEC không phải là hệ thống hoàn lại chi phí mà là một cách nhanh hơn để theo dõi chi phí xuất túi cho dự án.

  Chi phí cho việc tích hợp nguồn lực nội bộ và thuê ngoài cũng như công việc hợp đồng có thể được chỉ định cho các dự án thông qua việc thu thập chi phí.

  Theo dõi thời gian

  • Lựa chọn bảng chấm công có thể tự động được hiển thị từ phân công TeamSchedule nhằm giảm tối thiểu công sức cần thiết để hoàn thành bảng chấm công
  • Quản lý có thể đặt ra các chính sách nhằm giới hạn những ngày có thể tính thời gian và tổng số giờ trên bảng chấm công.
  • Thời gian tài nguyên có thể được người được ủy nhiệm nhập vào, ví dụ như Trợ lý hành chính.
  • Có thể sửa lỗi bằng cách hủy thao tác gửi bảng chấm công hay tạo mục nhập thời gian âm trên bảng chấm công sau đó tùy theo lựa chọn của bạn.
  • Tùy chọn xét duyệt sẵn có cho phép bạn chỉ định cấp trên xét duyệt bảng chấm công được gửi lên.

  Thu thập chi phí

  • Bạn xác định danh mục chi phí mà bạn muốn theo dõi.
  • Công cụ tính toán tiện lợi cho phép bạn cộng tất cả các khoản tiền chẳng hạn như chi phí đi lại có liên quan trong một lần nhập duy nhất.
  • Có thể nhập chi tiết để cho biết thông tin khi được yêu cầu, chẳng hạn như chi phí ngoài dự kiến hay kéo dài chuyến đi.

  Xem và báo cáo

  Có nhiều dạng xem thu thập nhanh trạng thái Kế hoạch hàng năm hay Dự án của bạn.

  • Theo dõi dự án – Phân tích dự án bằng cách phân nhóm chúng theo loại hay địa điểm dự án và sau đó đào sâu chi tiết về nơi dành nhiều thời gian và xác định bạn có đang theo kịp tiến độ để hoàn thành đúng hạn hay không. Dạng xem này rất có hiệu quả cho ban quản lý hay Kiểm toán viên phụ trách để quản lý thời hạn dự toán dự án.
  • Theo dõi GANTT – Về sơ bộ, công cụ này xác định xem các Chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) có đang được đáp ứng về thời gian dành cho việc lập kế hoạch, công việc tại hiện trường, báo cáo và tổng kết.
  • Bảng điều khiển thời gian – Ban quản lý có thể nhìn thấy tiến độ tổng thể của Kế hoạch hàng năm. Khi bạn cuộn xuống danh sách dự án, chi tiết về từng dự án sẽ xuất hiện trong Dạng xem thông tin ở dưới cùng của màn hình, xác nhận ngày/giờ bắt đầu/kết thúc cho dự án.
  • Trạng thái bảng chấm công – Ban quản lý có thể kiểm tra trạng thái hiện tại của bảng chấm công để đảm bảo dữ liệu hoàn chỉnh và chính xác cho kỳ báo cáo.

  Việc báo cáo diễn ra rất đơn giản. Chỉ cần chọn loại báo cáo, chẳng hạn như Sử dụng tài nguyên, sau đó lọc bộ dữ liệu theo tiêu chí của bạn. Việc sử dụng bộ lọc sẽ mở rộng danh sách 15 báo cáo tiêu chuẩn của TeamTEC để nắm được hầu hết các nhu cầu báo cáo.